Privacyreglement HartslagSamen

Privacyreglement HartslagSamen

Privacybeleid

versie 1.1 mei 2019

HartslagNu is het landelijke reanimatie oproepsysteem, georganiseerd door Stichting HartslagNu, dat verantwoordelijk is voor de alarmering van burgerhulpverleners en AED’s in heel Nederland wanneer er een 112-melding is van een acute circulatiestilstand. 

We hebben in dit privacyreglement beschreven op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt. HartslagNu doet er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden. 

HartslagNu verwerkt persoonsgegevens op drie grondslagen: 

 1. Uitvoering van de overeenkomst met jou (we alarmeren je als dat nodig is); 
 2. gerechtvaardigd belang (zoals analyse en onderzoek);
 3. datgene waarvoor we jouw toestemming hebben.

Definities

In dit privacy reglement worden de volgende termen, namen en betekenissen gebruikt, tenzij anders aangegeven:

HartslagNu: interactief technisch platform om burgerhulpverleners met reanimatie- en AED-competenties te alarmeren en de overlevingskansen van een slachtoffer van een circulatiestilstand in hun directe omgeving te vergroten door in afwachting van de hulpdiensten alvast te starten met reanimeren

Burgerhulpverlener: een persoon die met reanimatie- en AED-competenties is geregistreerd in de database van het alarmeringsplatform HartslagNu met de bedoeling om zich bij een acute circulatiestilstand beschikbaar te kunnen stellen om te starten met de reanimatie.

HartslagSamen: aanvullende digitale nazorgomgeving van HartslagNu, waar betrokkenen van een reanimatie de mogelijkheid krijgen om met elkaar in contact te komen, de impact te verkleinen en verwerking te ondersteunen.

Persoonsgegevens: gegevens die kunnen worden gebruikt om een individueel persoon te identificeren of te benaderen. 

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat sinds 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt voor de gehele EU.

HartslagNu hecht veel waarde aan privacy en daarom hebben we in dit privacyreglement beschreven op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt. 

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens.

HartslagNu vraagt jouw persoonlijke gegevens om jou (of je AED) te kunnen alarmeren, inzetten, jou te ondersteunen, of om nazorg te bieden bij een melding van een acute circulatiestilstand in jouw directe omgeving. Zodra jouw inschrijving als burgerhulpverlener dan wel AED-beheerder definitief is, valt je account onder dit privacyreglement. Wij kunnen deze persoonsgegevens gebruiken of verwerken conform dit privacyreglement. Dat doen we heel zorgvuldig en in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij inschrijving via de HartslagNu website en / of via de HartslagNu ‘app’ vragen we om onze algemene voorwaarden te accepteren en de volgende gegevens in te vullen:

Contactgegevens

 1. naam
 2. e-mailadres
 3. mobiel telefoonnummer

Adresgegevens en beschikbaarheid

 1. woonadres
 2. werkadres
 3. AED-locatie-adres
 4. beschikbaarheid (dag-/tijdniveau)

Certificaatgegevens, je geeft  bij inschrijving aan welke reanimatie-/AED-scholing je hebt gevolgd. Dit kan bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) een van de volgende certificaten/diploma’s zijn: 

 1. Bedrijfshulpverlening (BHV) certificaat;
 2. Reanimatie en AED certificaat;
 3. Eerste hulp bij Ongelukken (EHBO) certificaat;
 4. Levens Reddend Handelen (LRH).

Vervolgens heb je de mogelijkheid om het certificaat of diploma als afbeelding te uploaden in je account.

Locatiegegevens

Bij het downloaden van de HartslagNu ‘App’ worden deze gegevens aangevuld met jouw GPS-locatiegegevens als je bent aangemeld.

2. Waarom verwerkt HartslagNu persoonsgegevens

 1. Na je aanmelding en registratie controleren wij jouw gegevens. Dit geldt ook voor (de geldigheid van) opgegeven diploma’s. 
 2. We waarschuwen je tijdig als een certificaat niet meer geldig is. Bij een verlopen certificaat zullen we je niet alarmeren, tot een herhalingstraining gevolgd en geregistreerd is. 
 3. We waarschuwen je ook tijdig als de accu en/of elektroden van de AED verlopen. Bij het verstrijken van de houdbaarheid zullen we de AED niet mee alarmeren, totdat deze onderdelen zijn vervangen.
 4. We gebruiken je gegevens ook voor evaluatie, nazorg, ondersteuning en aanvullende nazorg via HartslagSamen als je bent ingezet bij een reanimatie. 
 5. Als je niet bent ingezet, maar wel gealarmeerd ontvang je alleen een vragenlijst om de effecten van de alarmering te meten.
 6. Je bent zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van je profiel. 
 7. De door jou opgegeven beschikbaarheid, competenties en locatiegegevens (of automatisch verwerkte GPS-locatiegegevens in de HartslagNu-app) zorgen ervoor dat we je in de directe omgeving van een slachtoffer van acute circulatiestilstand kunnen alarmeren, als dat nodig is. Zo voorkomen we dat alle bij HartslagNu geregistreerde burgerhulpverleners tegelijkertijd worden opgeroepen. 
 8. Tenzij je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, zal HartslagNu je gegevens niet gebruiken en verwerken voor andere doeleinden dan de volgende: 
  1. de uitvoering van haar dienstverlening, inclusief de ontwikkeling en verbetering daarvan; 
  2. bijdragen aan het algemeen belang en bevordering van burgerhulpverlening bij meldingen van een acute circulatiestilstand; 
  3. analyse en onderzoek van de effecten van alarmering en burgerhulpverlening;
  4. het sturen van updates over HartslagNu om je te informeren over (en helpen bij) aspecten en situaties waar je als burgerhulpverlener (mogelijk) mee te maken krijgt; 
  5. het bieden van nazorg als je bent ingezet; 
  6. overige ondersteuning, zoals het beantwoorden van jouw vragen of helpen bij het beheren
   van jouw profiel. 
 1. We zullen je altijd eerst persoonlijk benaderen, voordat we je persoonsgegevens verwerken voor nieuwe/aanvullende diensten. 

3. Verwerking van jouw gegevens 

 1. We hebben in een aantal regio’s en gemeenten een partnerschap met regionale organisaties, die zich inzetten voor het algemeen belang, zoals HartslagNu dat ook doet. Dit kan bijvoorbeeld een AED-stichting of -vereniging zijn. Zij voeren alleen de voor het partnerschap noodzakelijke beheertaken uit, binnen een digitaal afgeschermde omgeving met beperkte toegangs- en beheerrechten tot selecte gegevens. 
 2. Als een HartslagNu-partnerorganisatie in jouw regio actief is, zal deze organisatie de gegevens van jouw inschrijving beheren. 
 3. HartslagNu partners sluiten een partnerovereenkomst inclusief verwerkersovereenkomst waarin zij verklaren dat zij de AVG in acht nemen. 
 4. HartslagNu zorgt ervoor dat derden jou als burgerhulpverlener niet persoonlijk kunnen identificeren.
 5. Zolang je bent ingelogd in de app wordt jouw GPS-locatie gemonitord. Ben je uitgelogd of verwijder je de app, dan stopt dit proces direct. Dit is ook het geval als je de app van de achtergrond verwijderd, dan mogen we jouw locatie namelijk niet meer bepalen.
 6. Wanneer zich een melding van een acute circulatiestilstand voordoet, wordt enkel wanneer je bent ingelogd en de functionaliteit ‘beschikbaar’ hebt ingeschakeld, jouw positie doorgegeven en zo nodig ‘overschreven’ voor gerichte HartslagNu alarmering. 
 7. We bewaren alleen de laatst bekende GPS-locatie van de locatiegegevens die automatisch worden verwerkt, zolang je aangemeld en ingelogd bent. 
 8. Zodra je je afmeldt, stopt de monitoring automatisch en worden jouw gegevens nimmer bewaard.

4. Cookies en Google analytics

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van cookies om de bezoekgegevens van de websites van HartslagNu bij te houden en de toegang tot de websites voor jou gemakkelijker te maken. Zo houden we bijvoorbeeld de meest gevraagde pagina’s bij, zodat wij de inrichting van onze websites hierop kunnen afstemmen. Er worden verder van jou geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt in deze technologie. Als je niet wilt dat wij cookies gebruiken, kun je in jouw browser kiezen voor de optie ‘cookies off’, of jouw browserprovider naar de juiste instellingen vragen.

De cookies die op onze websites zijn geplaatst als deel van de “Analytics”-dienst van Google, zijn privacy-vriendelijk ingesteld volgens de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt altijd geanonimiseerd. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

5. Openbaarmaking aan derden

 1. Jouw persoonsgegevens worden niet voor marketing- of andere doeleinden gebruikt, tenzij je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. 
 2. Alleen als we ertoe verplicht zijn volgens de Nederlandse wetgeving, bij juridische procedures of verzoeken van overheidsinstanties moeten we jouw persoonlijke gegevens vrijgeven. 
 3. Ook wanneer de nationale veiligheid, de rechtshandhaving of het openbaar belang in het geding komt, moeten we jouw gegevens misschien vrijgeven.
 4. In geval van een reorganisatie, fusie of verkoop van onze organisatie dragen wij jouw gegevens over aan deze betrokken partij, maar enkel met het doel waarvoor jij ze aan ons hebt toevertrouwd. 

6. Hulpdiensten en slachtoffers

 1. HartslagNu overhandigt jouw persoonlijke gegevens niet aan hulpdiensten en/of slachtoffers, tenzij wet- en regelgeving dit voorschrijft. 
 2. Als je behoefte hebt aan contact met andere betrokkenen van een reanimatie, dan kun je als je dat wil gebruik maken van het digitale ontmoetingsplatform HartslagSamen. Na een alarmering kun je in de vragenlijst, op jouw tijdlijn in de app of je account in het dashboard aangeven dat je wilt deelnemen aan HartslagSamen.

7. Bewaartermijn, inzage, wijziging en overdracht

 1. Je kunt de gegevens van jouw inschrijving als burgerhulpverlener controleren, wijzigen en indien gewenst verwijderen op je persoonlijke pagina.
 2. Wij bewaren jouw gegevens alleen zolang je staat ingeschreven als burgerhulpverlener bij HartslagNu.
 3. Wanneer je je uitschrijft bij HartslagNu, worden je persoonsgegevens volledig verwijderd uit ons systeem. 
 4. Op jouw verzoek zullen we je gegevens overdragen aan een andere organisatie voor dezelfde doelstellingen als waarvoor jij ze aan ons hebt toevertrouwd. 
 5. Wil je tijdelijk even niet beschikbaar zijn als burgerhulpverlener? Geen probleem, stuur even een mail naar info@hartslagnu.nl en we zetten je profiel op ‘Inactief’, totdat jij aangeeft dat het wel weer uitkomt.

8. GPS-Locatie-gebonden diensten

We verzamelen de exacte GPS-locatiegegevens inclusief de (real-time) geografische locatie van het apparaat waarop je onze HartslagNu app hebt geïnstalleerd.
Dat is nodig om GPS-locatie-gebonden alarmering en inzet op basis van jouw competenties aan te bieden.
Jouw GPS-locatiegegevens worden anoniem verzameld zodat het niet mogelijk is om burgerhulpverleners persoonlijk te identificeren. 

9. Een integraal privacy-beleid

Al onze medewerkers zijn op de hoogte van onze privacy- en beveiligingsrichtlijnen. HartslagNu ziet toe op een strikte toepassing van de regels. 

10. Vragen over privacy

Heb je vragen, opmerkingen of een klacht over dit privacyreglement of de verwerking van persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar info@hartslagnu.nl.
We zullen je altijd informeren als we dit privacyreglement aanpassen, bijvoorbeeld wanneer de wetgeving rondom privacy verandert.